หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายถวิล พละทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายวิทยา มูลเปี้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
อบต.ท่าไม้ ขอรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 
 
   
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ตั้งอยู่ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลท่าไม้มีพื้นที่ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่หรือประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดย ระยะห่างจากอำเภอพรานกระต่ายประมาณ ๑๕ กม.
 
 
 
  สภาพของตำบลท่าไม้เป็นที่ราบ เขตป่าสงวน มีอาชีพ ด้านการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาปลูกพืชไร่สลับกับ พื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง มีลำคลอง ๔ สายหลักไหลผ่าน เช่น คลอง แม่ระกา คลองเขาเขียว – สมอโคน คลองคันชะเนา คลองน้ำดั้น
 
 
เกษตรกรรม ๗๐ %
 
รับจ้าง ๒๐ %
 
อาชีพส่วนตัว ๑๐ %
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
  ทิศใต้ ติดต่อ ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก
 
ติดต่อ
 
ต.พรานกระต่าย ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  
 
  ประชากรทั้งหมด ๘,๖๕๘ คน
 
ชาย ๔,๓๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๘
 
หญิง ๔,๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๗.๖๔ คน / ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ๒,๓๔๖ ครัวเรือน
 
 
 
อบต.ท่าไม้ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
    บ้านสมอโคน ๒๗๗ ๒๖๒ ๕๓๙ ๑๕๐  
  บ้านคลองแม่ระกา ๒๘๓ ๒๘๕ ๕๖๘ ๑๖๕
    บ้านวังชะโอน ๓๒๒ ๓๒๗ ๖๔๙ ๑๗๙  
  บ้านท่าไม้ ๕๒๐ ๕๓๕ ๑,๐๕๕ ๓๓๐
    บ้านวังไม้แดง ๓๓๗ ๓๓๑ ๖๖๘ ๑๕๑  
  บ้านน้ำดิบมะพร้าว ๕๑๖ ๔๘๘ ๑,๐๐๔ ๒๗๕
    บ้านหนองจระเข้ ๓๑๖ ๓๑๕ ๖๓๑ ๑๖๕  
  บ้านเก่า ๓๑๐ ๒๘๕ ๕๙๕ ๑๕๐
    บ้านหนองล่ม ๒๐๐ ๑๙๙ ๓๙๙ ๑๐๕  
๑๐   บ้านคลองสงกรานต์ ๑๘๘ ๑๘๓ ๓๗๑ ๑๐๑
  ๑๑   บ้านขุนแผนพัฒนา ๓๒๑ ๓๒๖ ๖๔๗ ๑๔๖  
๑๒   บ้านไร่พัฒนา ๔๑๔ ๓๙๙ ๘๑๓ ๒๒๙
  ๑๓   บ้านนาทองคำ ๒๖๖ ๒๓๔ ๕๐๐ ๑๔๐  
๑๔   บ้านหนองมะคึก ๑๐๙ ๑๑๐ ๒๑๙ ๖๐
    รวมทั้งสิ้น ๔,๓๗๙ ๔,๒๗๙ ๘,๖๕๘ ๒,๓๔๖
   
สายตรงนายก
โทร : 065-302-8998
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10