หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว ปกสี ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๒๙๒๖ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26