หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายถวิล พละทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
อบต.ท่าไม้ ขอรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 


ทีมงานมูลนิธิกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำ มอบให้กับผู้เดือดร้อน [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


ออกสำรวจพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วม ในตำบลท่าไม้ หมู่ ๒ บ้านคลองแม่ระกา ,หมู่๗ บ้านห [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแ [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


ิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ร่วมเดินขบวนงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ของดีเมือง [ 25 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมให้ความรู้ทางเลือกการลดใช้สารเคมีปลูกผักปลอดสารพิษ อบต.ท่าไม้ [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้เปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษส [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยพิเศษ ประจำเดือน กันยายน [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


ร่วมประชุมประชุมประชาคมระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕ [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้เปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


โครงการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดกำแ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๒ คัน ให้กับผู้พิการ หมู่ ๖ และหมู่ ๘ โครงการเฉลิมพระเกีย [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่า รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพรายได้ โดยจัดทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้ [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


การประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คท [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
 
 
ดำเนินการประสานงานผู้สูงอายุ จำนวน ๔ ราย เดินทางไปพบหมอเพื่อวินิจฉัยขอใบรับรองแพ [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร เรื่อง การออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 
ตรวจนิเทศ แนะนำส่งเสริม และยกระดับการปฏิบัติราชการเพื่อให้มีผลการประเมินประสิทธิ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 0 
โครงการรณรงค์ ชิงเก็บ ลดเผา แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
 
อบต.อ่างทอง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางแยกโชคชัย ถึงฝาย [ 27 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองสมบูรณ์ ขอขอบคุณ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 16 
ทม.หนองปลิง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองแม่ลาย ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.ไทรงาม ประกาศธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
ทม.กำแพงเพชร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 66 งานโรงพยาบาลชุมชนฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริกา [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองแม่ลาย ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการปฏิบัติงานของรถจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองแม่ลาย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.สลกบาตร ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองแม่ลาย ฝุ่น PM2.5 อีกอันตรายที่เรามองไม่เห็น [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
 
 ลานพระร่วง
บรรจุภัณฑ์ใส่ขนม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 0  
วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 4587  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 37  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 ม.ค. 2566 ]

 
 
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
 
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 2 ก.พ. 2566 ]    
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
  เฉย ๆ
 
สายตรงนายก
โทร : 086-208-9832
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้