หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายถวิล พละทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
อบต.ท่าไม้ ขอรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 


กิจกรรมให้ความรู้ทางเลือกการลดใช้สารเคมีปลูกผักปลอดสารพิษ อบต.ท่าไม้ [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้เปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษส [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยพิเศษ ประจำเดือน กันยายน [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


ร่วมประชุมประชุมประชาคมระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 0 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕ [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้เปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


โครงการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดกำแ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๒ คัน ให้กับผู้พิการ หมู่ ๖ และหมู่ ๘ โครงการเฉลิมพระเกีย [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่า รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


ฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพรายได้ โดยจัดทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้ [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


การประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คท [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


กิจกรรมให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉ [ 26 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
 
 
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ [ 12 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
รณรงค์เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และร่างข้อกำหนดว่าด้วย [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 54 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.กำแพงเพชร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าพุทรา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง และแก้ไขปัญหาจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สู [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าเบี้ยปรับแล [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าเปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองทอง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองทอง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร ตัดต้นไม้ ดูแลทางสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.อ่างทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร ติดตั้งโคมไฟ LED [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.หนองปลิง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายคนึง วรศิลป์ ถึงบ้านนายชนประชา ชาญเชี่ยว หมู่ท [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง โครงการขุดลอกคลองเหนือสะพานบึงหนองสะแก หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสะบ้า [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่าพุทรา ประการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง 1074 ส [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรี [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 ลานพระร่วง
บรรจุภัณฑ์ใส่ขนม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 0  
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 41  ตอบ 0  
วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1253  ตอบ 0  
ยุงเยอะ (2 มิ.ย. 2562)    อ่าน 420  ตอบ 0  
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว ปกสี ข้อบัญญัติ [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ย. 2565 ]

 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
กพ 0023.3/ว 4424 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 8)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4422 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 23)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
  เฉย ๆ
 
สายตรงนายก
โทร : 086-208-9832
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้