หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายไพโรจน์ ดิสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
อบต.ท่าไม้ ขอรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบ – ซาลาเปา  
 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 อบต.ท่าไม้ ได้จัดอบรมฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบ – ซาลาเปา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าไม้ ให้มีทักษะ และแนวทางในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ต่อไป

สุดท้ายนี้ ทาง อบต.ท่าไม้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร คุณฐิติพร แสนเพียรดี ที่มาให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพในครั้งนี้ทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 08.58 น. โดย คุณ ไพรัตน์ มณีเขียว

ผู้เข้าชม 168 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย