หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายถวิล พละทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายวิทยา มูลเปี้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
อบต.ท่าไม้ ขอรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง ลดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
    ประกาศ กถ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
    แนวทางการขอใช้บัญชี
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
    ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
    การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
    เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
    ประกาศ กถ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
    ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
สายตรงนายก
โทร : 065-302-8998
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10