หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายไพโรจน์ ดิสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าไม้ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษา
(ขยายโอกาส ๒ แห่ง)
จำนวน แห่ง
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.) จำนวน แห่ง
 
 
วัด จำนวน ๓ แห่ง

วัดวังไม้แดง หมู่ที่ ๑๑

วัดเย็นบูรณะราษฎร์เจริญ หมู่ที่ ๓

วัดอินทาราม หมู่ที่ ๔
สำนักสงฆ์ จำนวน ๘ แห่ง

สำนักสงฆ์ดอยบุญจันทร์ หมู่ที่ ๒

สำนักสงฆ์บ้านนาป่าแดง หมู่ที่ ๑๑

สำนักสงฆ์มะคอกเตี้ย หมู่ที่ ๑๒

สำนักสงฆ์มงคลเทพนิมิตร หมู่ที่ ๑๔

วัดบ้านน้ำดิบมะพร้าว หมู่ที่ ๖

วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๘

วัดบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒

วัดบ้านสมอโคน หมู่ที่ ๑
โบสถ์ จำนวน ๑ แห่ง (วัดอินทาราม หมู่ที่ ๔) เมรุ จำนวน ๓ แห่ง (วัดอินทาราม,วัดบ้านไร่พัฒนา,วัดบ้าน น้ำดิบมะพร้าว)
 
 
 
สถานีตำรวจ
(ป้อมจุดตรวจ)
จำนวน แห่ง
 

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน (ท่าไม้,วังชะโอน) แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก) แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
 
สายตรงนายก
โทร : 055-852-611
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10