หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและทำความสะอาดบริเวณวัดท่าไม้ ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.2562 เวลา 08.00 น.
 
 
 
   
   

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
   
   

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสและตรวจสอบได้

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในทุกด้าน

การพัฒนาและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
   
   

การพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   
   

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
   
   

การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554