หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและทำความสะอาดบริเวณวัดท่าไม้ ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.2562 เวลา 08.00 น.
 
 
 
 
 
วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 

1. ขอวิจารณ์ร่างรายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ ดังนี้
    ข้อ 3.5 ต้องประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18001
    ข้อ 4.1 สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯ มีมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO5001
วิจารณ์ว่า การกำหนดการประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO 9002 ก็เพียงพอต่อการใช้งานรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ทางด้านวิศวกรรมแล้ว  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ เป็นการกีดกันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง
ดังนั้นหากยังไม่มีการแก้ไขร่างรายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้กำหนด ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จะดำเนินการส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไป


เขียนโดย   คุณ Mr.Dnupon imtongla

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 09.31 น. [ IP : 125.25.202.86 ]  
 

Pharmacy Rx 1 Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex Commander Cialis Viagra  viagra vs cialis Amoxil 500mg $0.29 Unit Price Baclofen Vente En France Como Tomar El Kamagra  

เขียนโดย   คุณ EllUttest

วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 01.08 น. [ IP : 5.188.45.160 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554